Gæstelærerbesøg

De to-timers gæstelærerbesøg tilbydes til 8.-10-klasser og erhvervsskolelever over hele landet. De rummer typisk en generel del, hvor basal viden om Holocaust formidles, og en fokusdel hvor der gås i dybden med et afgrænset emne, et menneskes personlige oplevelser eller et centralt begivenhedsforløb.


Undervisningen inkluderer elevaktiverende elementer. Det kan være dialog, bevægelsesmæssige indslag, quiz, korte øvelser, researchøvelser på nettet eller andet.


Kernen i tilbuddet er historiefagligt, men Holocauststudier er netop spændende som et tværfagligt forskningsfelt, der lægger op til diskussion af etiske og eksistentielle spørgsmål.


Alle gæstelærere har betydelig erfaring med at formidle kompliceret stof til unge mennesker. 


Projektet giver også skolerne mulighed for at få besøg af en Holocaust-overlevende, som taler til eleverne med en enestående autenticitet.

 

Under "Gæstelærere" findes flere oplysninger om projektets gæstelærere, og under "Fokusemner" findes oplysninger, om hvilket særligt emne hver lærer leverer undervisning i.